Skip to toolbar

URANET®-PALVELUNTUOTTAJAT
EKOSYSTEEMI OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA TUNNISTAMISEEN.

Palveluntuottajat.fi © 2015 – 2021 Digital Education Services Finland

Buustaa toimintaa Uranetissa

Uranet® on palveluntuottajien ekosysteemi, johon on helppo liittyä palveluntuottajaksi kehittämällä digipalveluita.

Palveluntuottaja saa käyttöönsä kaikkialla toimivat maksuttomat digityökalut osaamisen kehittämisen ja tunnistamisen tuotteistamiseksi. Kehitettävät digipalvelutuotteet voivat olla esimerkiksi verkkokursseja, osaamiskartoituksia, ohjeita tai jopa kokonaisia koulutuspolkuja.

Digipalvelutuotteilla voi olla rajaton määrä sitä toiminnassaan käyttäviä valmentajia, yrityksiä ja ohjattavia. Tämä luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia palveluntuottajille.

Maksuttomat digialustat ovat ekosysteemin peruste. Se tarjoaa matalan kynnyksen kehittää ja jakaa palveluita käyttöön missä ja minne tahansa. Digipalvelutuotteet Uranet®-ekosysteemissä ovat turvallisia. Ne on helppo ottaa käyttöön eri organisaatioissa.

Käyttöönotto

Palveluntuottajaksi voi ryhtyä rekisteröimällä kehittäjätunnuksen. Kuittaa sähköpostiin tullut tunnuksen vahvistuspyyntö. Tunnuksen hyväksymisestä tulee vahvistusviesti.

Tunnuksen ja omat tiedot voi poistaa palvelusta milloin haluaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kirjaudu palveluun

Palveluntuottajan tunnuksilla saa käyttöönsä maksuttomat työkalut palveluiden kehittämiseen.

URANET® PALVELUNTUOTTAJAT

Osaamisen kehittämisen ja tunnistamisen ekosysteemi

Palveluntuottajien ekosysteemi perustuu yhteisen ja maksuttoman digialustan käyttöön. Ekosysteemin arvo on tuottajille sitä suurempi, mitä enemmän ekosysteemissä on palveluntuottajia ja palveluiden käyttäjiä. He voivat tilata käyttöönsä ekosysteemistä palveluita ja tuotteita ekosysteemin palvelutuottajilta.

Palveluntuottajat voivat liittyä helposti Uranet-ekosysteemiin kehittämällä omia digipalveluita. Kehitystyön voi aloittaa rekisteröitymällä tällä sivustolla. Palveluntuottaja saa  käyttöönsä digipalveluiden kehitystyökalut maksutta.

Digipalvelut tekevät ekosysteemin mahdolliseksi. Monikäyttöisyyden ja täydellisen skaalautumisen ansiosta digipalveluita voi käyttää rajattoman ajan eri paikoissa. Se voidaan ketjuttaa eri toimijoille. Digipalvelulla voi olla rajattomasti eri käyttötarkoituksia elinkaaren aikana.

Digipalvelu Uranetissa korvaa tai täydentää erillisjärjestelmiä. Ekosysteemiajattelun myötä se tuo kollektiivista hyötyä jokaiselle, joka käyttää digipalveluita Uranetissa. Tuottajille se merkitsee, etteivät datat, palvelut ja käyttäjät eivät katoa yksittäisten toimijoiden erillisiin järjestelmiin.

Ajankohtaista

Maksuton digialusta tarkoittaa, ettei ole lainkaan käytössä kuukausimaksuja ja ohjelmistojen kustannuksia. Digialusta voi olla käytössä sellaisenaan rajattoman ajan.

Maksuttomien digialustojen toimintaa rahoitetaan käyttäjähallinnalla. Se tarkoittaa, että kustannuksia syntyy vasta kun palveluita otetaan käyttöön. Käyttäjähallinta on kertakustannus ja esiintyy silloin kun palveluun lisätään käyttäjä.

Toiminnan voi aloittaa ilman pääomaa ja taloudellista riskiä.

Opi kehittämään ja käyttämään digipalveluita Uranetissa.

Ilmoittaudu tästä tapahtumaan.

On suositeltavaa rekisteröidä kehittäjätunnus palveluntuottajiin etukäteen ennen tapahtumaa.

Lisätietoa Hyvinkään Yritysvoimalan verkkosivuilla.

Digipalveluiden yksikköhinta tekee uusia asioita mahdolliseksi. Suurin juttu on, että yksikköhinnoittelu mahdollistaa maksuttomat digialustat.

Yksikköhinnassa kustannus on vakio, se esiintyy kerran ja hinta on kiinteä. Uranetissa se tarkoittaa, että yksikköhinta perustuu käyttäjän lisäämiseen digipalveluun. Yksikköhinnalla on palveluntuottajan hankintakustannus, jonka päälle voidaan laskea myyntikate. Tästä syntyy palveluntuottajan myyntihinta kehittämälleen palvelulle. Yhdellä digipalvelulla voi olla rajaton määrä käyttäjiä, joka tarkoittaa rajatonta tuottomahdollisuutta yksikköhinnoittelun ansiosta.

Koulutuspalveluiden tuottajille yksikköhinta vapauttaa omien palveluiden hinnoittelun. Kun yksikköhinta on vakio, niin palvelun hinnan voi määritellä vapaasti. Yksikköhinta mahdollistaa myös digipalvelun jälleenmyyntiverkoston, koska jokainen ketjussa oleva toimija voi laskea oman yksikköhinnan toimintaansa mukaan.

Ysikköhinnan ansiosta, omia palveluita voi kehittää maksutta ja ottaa käyttöön vasta kun on maksava asiakas. Tuotekehitystä voi tehdä helposti ilman investointeja.

Näitä hyötyjä tarjoaa Uranet®. Hyödyt saa välittömästi käyttöönsä rekisteröitymällä palveluntuottajaksi Uranetiin.

.

Digipalveluiden käyttöönotto

Digipalveluiden toimintamalli maksuttomilla digialustoilla.
Aloita toiminta rekisteröimällä tunnus palvelutuottajat.fi -portaalissa.

1. Palveluiden kehittäminen >>

Kehittäminen Uranet-kehitysympäristössä. osoitteessa www.palveluntuottajat.fi

2. Digipalvelun käyttöönotto >>

Käyttäjäkapasiteetin tilaaminen digipalvelun käyttöönottoon. kohdeorganisaatiossa.

3. Digipalvelun käyttö Uranetissa

Digipalvelun käyttö ja jakelu Uranetissa organisaation kohderyhmillle.


Digipalveluita voi jakaa käyttöön helposti palvelukohtaisilla Uranet®-avaimilla. Ne saa käyttöönsä käyttäjäkapasiteetin tilauksen yhteydessä.

Kenelle digipalvelut sopivat?


Digipalveluiden tuottaminen osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen sopii moneen tarkoitukseen. Digipalveluita voivat käytttää esimerkiksi koulutuspalveluiden tuottajat, yrityskouluttajat, kolmannen sektorin osapuolet tai vaikka julkisen sektorin toimija. Digipalvelut sopivat myös kansainväliseen toimintaan, ne tukevat eri kieliä.

Miksi maksaa tietotekniikasta kun asian voi tehdä digipalveluna?
Digipalveluiden kehttämisen voi aloittaa heti maksutta tässä palvelussa.

Tutustu

Digipalveluilla on upeat nettisivut.
Sieltä palvelut on helppo jakaa käyttöön.

Tuotteet ja palvelut

Tuotteissamme on "privacy by default". Ne ovat turvallisia käyttää.
Tehtävänämme on mahdollistaa turvallinen käyttö ja moitteeton toiminta.